Zemní práce

Provádíme zemní práce v okolí Mělníka a Středočeském kraji. Rozsah prací se pohybuje od jednoduchých výkopů základů na plot, přes srovnání terénu, rybníků a jezírek, až po vykopání jímek, bazénů a základů pro rodinné domy. Pro terénní úpravy používáme vlastní stavební materiál a pro rekultivaci pozemků máme k dispozici vysoce kvalitní jemně tříděnou zeminu s příměsí písku.

Průzkum stanoviště

Důkladný průzkum staveniště je základ profesionální práce. Před každou stavbou pečlivě ověřujeme inženýrské sítě a podzemní prostory. Zjišťujeme také případné prosakování nebo výron škodlivých látek a podle toho provádíme opatření k zajištění bezpečnosti práce.

Propočet zemních prací

Díky přesnému stanovení množství prací a optimální logistice můžeme maximálně zefektivnit práce z hlediska času a peněz. Přesné změření výkopu a jeho perfektní provedení zajištuje, že při zasypávání nebudete platit žádný materiál navíc.

Přípravné práce

Vedle dalších přípravných prací provádíme odstranění stávajících porostů a ornice za použití špičkové stavební techniky. Odstraněnou ornici okamžitě převážíme na dočasnou skládku, kde musí být správně uložena v souladu se zákonem o odpadech.

Samotný výkop

Všechny fáze zemních prací u nás vykonávají výhradně profesionální pracovníci s mnoha lety zkušeností. Pečlivě dbáme na bezpečnost práce a okraje výkopů vždy zajišťujeme páskou. Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech vždy zakrýváme kompletně.

Dostupná technika

Kolejonaběrák

...

Kolejonaběrák

...

Kolejonaběrák

...

Kolejonaběrák

...