Demoliční práce

Provádíme bourací (demoliční) práce v okolí Mělníka včetně zpracování a odstranění zemin a sutin. Realizujeme nejen jednoduché demolice, ale i velmi náročné průmyslové a civilní objekty, kde uplatňujeme dlouholeté zkušenosti, znalost demoličních technologií a výkonnou demoliční techniku. Na přání zákazníka předrtíme materiál z demolice přímo na místě a odpad znovu využijeme k vyrovnání terénu, případně jako podklad pro chodníky, účelové komunikace a ostatní plochy.

Před demolicí

Náš odborný poradce nejprve prohlédne místo, poradí vám s případnými problémy a vymyslí, jak práci provést co nejefektivněji. Před bouráním vymezíme prostor demolice a zajistíme inženýrské sítě, které nesmí být demolicí dotčeny.

Demolice

Demolice provádíme ručně i za použití špičkové těžké techniky, jako jsou bourací kladiva, nakladače, rypadla atd. Při demolicích klademe důraz na co nejmenší zatížení životního prostředí.

Materiál

Vedle dalších přípravných prací provádíme odstranění stávajících porostů a ornice za použití špičkové stavební techniky. Odstraněnou ornici okamžitě převážíme na dočasnou skládku, kde musí být správně uložena v souladu se zákonem o odpadech.

Terénní úpravy

Veškerý odpadní materiál zlikvidujeme v souladu se zákonem o odpadech a vystavíme Vám potvrzení pro stavební úřad. Recyklovaný materiál pak můžeme použít přímo na místě, třeba jako zásypový materiál při zemních pracích.

Demolice starého hospodářského objektu