ŘEHÁK, spol. s r.o.

Zemní práce a úprava vodních toků

Nabídka služeb
DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001:2009

 

 

Vybrané realizované zakázky:

 

 

Povodí Vltavy, s.p.

2011

Laterální kanál Vraňany - Hořín, oprava břehového opevnění  

 

POHL a.s.

 2011

Zvýšení kapacity koryta Vltavy v k.ú. Nové Ouholice a Veltrusy

SO 02 Úprava levé části ostrova ř.km 18,5 - 19,0

  

FINE DREAM, s.r.o.

2011

Lesní hospodářská cesta Dlouhý Vrch, Dojetřice, okr. Sázava  

  

POVODÍ OHŘE, s.p.

2010-2011

Zabezpečovací práce po povodni 2010 - Merboltický potok, Lužnička, Boberský potok, Ještědský potok,

Kamenice v Srbské Kamenici, Bystrá, Habartice, Markvartice, Veselé, Kerhartice, Bílý potok, Kamenice v České Kamenici  

  

POVODÍ OHŘE, s.p.

2010

Rekonstrukce Rousínovského potoka  

  

FINE DREAM, s.r.o.

2010

Lesní hospodářská cesta Zadní Ždírnice, okr. Trutnov  

  

FABRICOM CZ a.s.

2010

Zemní práce pro akci Fotovoltaická elektrárna Vepřek  

 

ing. Peter Heuer

2010

Obnova rybníka v Drahelčicích 

 

Povodí Ohře, s.p.

srpen - říjen 2009

Oprava Lužničky(3,700-3,740) v Dolním Podluží u čp. 190 

 

SaM silnice a mosty a.s.

květen - říjen 2009

Zemní práce vč. dopravy na stavbách v rámci realizace kruhového objezdu pro sjezd nákladních automobilů do mělnického přístavu 

 

Miroslav Nečas

duben 2009

Zemní práce v k.ú. Dubová hora (realizace štěrkové cesty)  

 

Zakládání staveb, a.s.

říjen - listopad 2008

Labe, Tišice -  oprava ohranné hráze

 

POVODÍ VLTAVY, s.p.

říjen 2008

Vraňany - Hořín(lokalita obratiště Zelčín) - oprava opevnění pravého břehu laterálního kanálu.

 

Povodí Ohře, s.p.

srpen - říjen 2008

Luční potok Leština - oprava zdi u klenutého mostku(ř.km 3,403 - 3,496).

 

POVODÍ VLTAVY, s.p.

červenec 2008

Břehové opevnění u vodárny Podmoráň - Úholičky.

 

Miřejovice

Léto 2007

Oprava dlažeb koryta Vltavy.

 

Hrádek nad Nisou

2006-2007

Provedení zádlažby břehu koryta Lužické Nisy.

 

Liběchov

2006

Zemní práce pro stavbu 2. TK Mělník-Liběchov. Oprava svahu náspu, zatěžovací lavice a gabionů.

 

Rovina a. s.

29. 7. 2004

Oprava nátrží břehových opevnění na nesplavném úseku pod VD Vraňany.

 

Rovina a. s.

29. 7. 2004

VD Vraňany - oprava nátrží břehových opevnění ve zdrži.

 

Povodí Vltavy

21. 5. 2004

Odtěžení nánosů v korytě Vltavy na nesplavném úseku pod VD Vraňany.

 

Zakládání Group

11. 6. 2003

Obnova pravého břehu a povodňové hráze Veltrusy.

 

Povodí Vltavy

6. 11. 2002

Oprava hráze u stavidla Kozárovické tůně.

 

a další…

foto2.jpg