ŘEHÁK, spol. s r.o.

Zemní práce a úprava vodních toků

Politika jakosti


 

Politika jakosti společnosti ŘEHÁK, spol. s r.o., Mělník  

1. Základem je spokojený zákazník – kvalitně, funkčně a včas dodané produkty a služby nám přináší zvýšení poptávky, důvěry a    výhodné postavení na trhu. 

  

2. Inovace a rozšiřování nabídky obchodních aktivit a služeb

3. Dodržování platných norem a právních předpisů

4. Princip dlouhodobého partnerství u dodavatelů i zákazníků – solidní přístup - přínos všem zainteresovaným stranám 

  

5. Spokojenost a kladná motivace zaměstnanců s odpovědností za vykonanou práci a samokontrolou vlastní práce

  

6. Minimalizace neshod, vad a nedostatků, rychlá opatření k nápravě 

7. Neustálá modernizace technicko-výrobních prostředků, zvyšování úrovně pracovních podmínek, zvyšování produktivity práce

     

V Mělníku dne 14.1.2009                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dalibor Řehák