2008 Podmoráň - oprava břehového opevnění

Konečný stav nového opevnění(pohled směrem k Praze)

Konečný stav nového opevnění(pohled směrem k Praze)