2008 Podmoráň - oprava břehového opevnění

Příprava svahu k zadláždění(pohled směrem k Praze)

Příprava svahu k zadláždění(pohled směrem k Praze)