2011 Laterílní kanál Vraňany-Hořín - Oprava břehového opevnění

Nově zadlážděný břeh

Nově zadlážděný břeh