2011 Laterílní kanál Vraňany-Hořín - Oprava břehového opevnění

Dláždění LB

Dláždění LB