2011 Laterílní kanál Vraňany-Hořín - Oprava břehového opevnění

Původní stav levého břehu laterálního kanálu

Původní stav levého břehu laterálního kanálu