2011 Laterílní kanál Vraňany-Hořín - Oprava břehového opevnění

Vytýčená pole pro dláždění

Vytýčená pole pro dláždění