2011 Laterílní kanál Vraňany-Hořín - Oprava břehového opevnění

Vysvahovaný levý břeh

Vysvahovaný levý břeh