2011 Zvýšení kapacity koryta Vltavy v k.ú. Nové Ouholice - SO02 Úprava levé části ostrova

Nakládka vytěženého materiálu

Nakládka vytěženého materiálu