2010 LHC Zadní Ždírnice - komplexní oprava lesní cesty - okres Trutnov

Původní stav

Původní stav