2010 LHC Zadní Ždírnice - komplexní oprava lesní cesty - okres Trutnov

Po dokončení

Po dokončení