2010 LHC Zadní Ždírnice - komplexní oprava lesní cesty - okres Trutnov

Původní stav po vytvoření odvodňovacích příkopů

Původní stav po vytvoření odvodňovacích příkopů